Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaná/ý souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností ova media solutions s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách 589/14, PSČ 110, IČ: 03987558, (dále jen „společnost“) v rozsahu těchto údajů:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Zpráva

 

Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas je poskytnut za účelem:
Zaslaní nabídky na základě poptávky pomocí mailu Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Společností po dobu: – Po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Společnosti:

Společnost je oprávněna použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Společnost je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Společností na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Společností zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:


• o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na e-mailovou adresu: info@ovaled.cz

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

 

info@ovaled.cz  |  +420 777 332 112